Ikastaroko errepikapenei buruzko balorazioak eta hausnarketak

 

Urtero, egun horietan, ikastaroko errepikapenen gaia berpizten da. Horregatik, gai horri buruzko hainbat ebidentzia gogorarazi nahi ditugu.

Lehenik eta behin, “Ikastaroa errepikatzeko pizgarriak kentzea” artikulua. Espainiako Hezkuntza Ikuskarien Elkartearen Aldizkarian argitaratutako Hezkuntza Ikuskaritzak ikasleen sustapenari buruzko erabakiei buruz emandako aholkularitzaren arabera (2018), unibertsitate-ikerketa berriek zalantzan jartzen dute errepikapenaren eraginkortasuna, eta oinarrizko argudio-sorta bat zerrendatzen dute hura indargabetzeko:

1.- Errepetatzeak errendimendua okertzen du.
2.- Ikastaroa errepikatzea kultura-kontua da.
3.- Ezohiko neurria da.
4.- Neurri erregresiboa da, ekitatearen aurka doana.
5.- Garapen sozioemozionala eragozten du.
6.- Gurpil zoro bihurtzen da.
7.- Neurri garestia eta ez-eraginkorra da, eta berriz planteatu behar da.

Era berean, Ana Benito Martínek honako hau dio: «LOEk, porrotaren, errepikapenaren eta eskola-uztearen aurrean, erakusten du egindako azterlan gehienek sendotasun handia dutela errepikapenean eragin positiborik ez aurkitzeko eta ondorio negatiboak aurkitzeko».

Errepikapenaren eta eskola uztearen arteko lotura
Hala, lotura handia dago errepikapenaren eta eskola uztearen artean (Grissom eta Shepard, 1989; Jimerson 2002). Errepikatu duten ikasleek egokitzapen pertsonal eta sozialeko arazo handiagoak dituztela aurkitu da (Jimerson, 2001; Holmes, 1989; Mathws eta Holmes 1984), ikasgelan portaera-arazo gehiago dituztela (Anderson et al., 2002; Jimerson 1999; 2001), baita lan-aurreikuspen okerragoak ere.

Westburyk (1994) gehitu zuen errepikapena ikasle batzuentzat onuragarria dela egia bada ere, gehienentzat ez dela onuragarria. Eta luzetarako ikerketek erakusten dute ikasleen hobekuntza posibleak denboran zehar desagertzen direla.Anderson eta laguntzaileen arabera (2002), errepikatzen dituzten ikasleen proben emaitzak handitu egin daitezke pare bat urtez, eta, gero, emaitza akademiko txikiak izan arren mailaz igo zirenak baino gutxiago jaisten dira.

Era berean, Erresuma Batuko (2018) «Education Endowment Foundation» erakundearen hezkuntza-estrategia gisa ikastaroa errepikatzearen eraginkortasunari buruzko meta-analisiak azaltzen du estrategia garestia dela, ebidentzia-maila moderatua duela eta ikasleentzat arrisku handia dakarrela, kasu gehienetan kaltegarria delako.

Errepikapenen eragina

Era berean, ISEI_IVEIk ikasleen irakasteko eta ikasteko prozesuan ikasturteko errepikapenen eragina (2009) izeneko azterlanak honako ondorio hauek ateratzen ditu, besteak beste: «Ikastetxeetako ikasketaburuen gehiengoaren iritziz, hasiera batean, errepikapena erabilgarria da eta automatikoki mailaz igotzea ez da baliagarria.

Iritzi hori zehaztu egiten da ondoren, eta baloratzen dute ikasturtea errepikatzea eta mailaz igotzea, berez, ez direla nahikoa ikasketetan porrot egin duten ikasleei erantzuteko; biekin batera, banakako arretarako beste neurri batzuk hartu behar dira.

EBko Kontseiluaren gomendioa

Azkenik, Espainiako 2017ko Erreformen Programa Nazionalari buruzko KONTSEILUAREN (EB) GOMENDIOAK Espainiako Estatuaren 2017ko Egonkortasun Programari buruzko irizpena ematen du (EB). Bertan, errepikapen-tasa murriztea gomendatzen da, eta emaitza onenak lortu dituzten erkidegoetan irakasleen prestakuntzak eta banakako hezkuntzak arrakasta izan dutela adierazten du.

Compatir:

Más entradas

Contáctanos